Najčešća posledica povrede koja se rešava malom hirurgijom je otvorena rana . Otvorene rane mogu biti:

 • sekotine
 • ubodine
 • ujedine
 • nagnječenja
 • razderine
 • kombinacija razderina i nagnječenja
 • oguljotine
 • opekotine
 • avulzije (sljušćivanje kože)
 • zavojne rane
 • dekubitalne rane (posle dugog ležanja)
 • probodne
 • prostrelne

Osim poslednje dve, mala hirurgija rešava sve vrste rana. Sveža rana je strara 24 časa, ostale se smatraju starima. Sve rane osim strelnih, dubokih ubodnih mogu se primarno zašiti. Lekar je taj koji procenjuje vrstu pa čak i starost rane i odlučuje o vrsti zbrinajvanja.

Sve što je potrebno da se ove rane reše, može da se završi malom hirurgijom. Ovo je jako bitno jer svako čekanje na obradu rana povećava šansu od komplikacija. Komplikacije mogu biti:

 • furunkul
 • karbunkul
 • sepsa
 • nekroza
 • amputacije