Mala hirurgija podrazumeva intervencije u lokalnoj anesteziji, koje nije potrebno izvoditi u velikoj sali. Mala hirugija podrazumeva efikasne, kratkotrajne i bezbedne intervencije koje nas spašavaju od opasnih infekcija, pogoršavanja stanja. Kod nas možete obaviti sve vrste intervencija u okviru male hirugrije.

Prednost male hirurgije je u tome što se brzo obavljaju a period oporavka ne postoji. Drugim rečima, danas uradite intervenciju, popodne idete na svoje atkivnosti.

Promene na koži, koje se rešavaju procedurama male hirurgije, mogu biti:

1. Posledica povrede

Posledica povrede

2. Posledica oboljenja

Posledica oboljenja

Zajedničke karakteristike svih intervencija u maloj hirurgiji su:
• Trajanje intervencije je od 5 do 60 min
• Intervencije se obavljaju u lokalnoj anesteziji
• Nema potrebne pripreme pred intervenciju
• Važno je pred intervenciju (ukoliko nije hitna) obavestiti lekara o lekovima koje kozumirate, zbog mogućih loših udruženih efekata
• Period oporavka je od 5 minuta do deset dana
• Nema čekanja po državnim ustanovama
• Smanjuje se period za nastanak komplikacija
• Eventualno se prepisuju antibiotici širokog spektra kako bi se sprečila potencijalna infekcija
• Uslovi su potpuno sterilni kao u velikoj hiruškoj sali
• Po potrebi se materijal šalje na patohistološku analizu, što je od značaja kod mladeža

Kod nas možete zakazati:
• Obradu rana
• Previjanje rana
• Odstranjivanje krpelja
• Tretman uraslog nokta
• Uklanjanje mladeža
• Uklanjanje ateroma
• Uklanjanje lipoma
• Uklanjanje fibroma sa patohistološkom analizom
• Operativno lečenje dijabetesnog stopala
• Operativno lečenje pilonidalnih sinusa
• Operativno lečenja kila trušnog zida (pupčana, preponska, butna kila)